K7GE-MG

Naprava za nadzor izolacijske upornosti

Nova serija K7GE-MG samodejno meri izolacijsko upornost motorjev in opreme ter spremlja neobičajne pogoje na proizvodnih mestih. Stalno spremljanje na daljavo pomaga oceniti trend poslabšanja izolacijske upornosti opreme, da se izognemo nepričakovanim izpadom in nesrečam z električnim udarom.

  • Visoko ponovljive meritve, ki ustrezajo enakemu merilnemu znanju in izkušnjam visoko usposobljenega vzdrževalnega osebja
  • Merjenje nizke napetosti brez preobremenitve strojne opreme
  • Podatke je mogoče pridobiti z oddaljenih lokacij s povezovanjem v omrežje
  • Sposobnost merjenja do osem točk hkrati
  • Varen in učinkovit nadzor trenda
  • Samodejno prekine merjenje, če se napajanje naprave vklopi po začetku merjenja
  • Enostaven za namestitev in naknadno vgradnjo