IZOBRAŽEVANJA

V naši strokovno opremljeni predavalnici se izvajajo izobraževanja za področje industrijske avtomatizacije na opremi Omron. Specialistična izobraževanja se izvajajo po dogovoru.

Sysmac platforma in Sysmac Studio

Na izobraževanju udeleženci pridobijo osnovna znanja za Sysmac platformo, ki v enem krmilniku (t. i. krmilnik stroja serije NJ) združuje: industrijski krmilnik, krmilnik gibanja (motion sistem do 64 servo osi), sistem strojnega vida.

Osnove programiranja industrijskih krmilnikov

Na izobraževanju udeleženci pridobijo osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje delovanja industrijskih krmilnikov in programiranja: konfiguriranje krmilnega sistema, parametriranje in sistemske nastavitve, programiranje v različnih možnih načinih (lestvični diagram, mnemonična koda, funkcijski bloki, diagram poteka), izvajanje simulacij in testiranj.

Osnove SCADA sistemov

Na enodnevnem izobraževanju pridobijo udeleženci osnovna znanja SCADA (Supervisory Control And Data Aquisition) sistemov. Program izobraževanja zajema vse korake od kreiranja projekta do prikazovanja trenutnih podatkov iz krmilnika na ekranu nadzornega računalnika in se izvaja v programskem paketu CX-Supervisor.

Osnove HMI sistemov

Na enodnevnem izobraževanju pridobijo udeleženci osnovna znanja HMI (Human Machine Interface) sistemov. Program izobraževanja zajema vse korake od kreiranja projekta do prikazovanja trenutnih podatkov iz krmilnika na zaslonu občutljivem na dotik v programskem paketu CX-Designer.

Osnove servo sistemov

Na enodnevnem izobraževanju pridobijo udeleženci osnovna znanja servo sistemov. Udeleženci se seznanijo z osnovnimi gradniki servo sistema, kot so servo motor, servo krmilnik, načini krmiljenja (analogni, pulzni, komunikacija). Izobraževanje se izvaja na servo sistemih Omron serije Smart Step 2 in Accurax G5. Programska orodja, ki se uporabljajo pri izobraževanju, so: CX-Drive, CX-Motion in Sysmac Studio.

Osnove senzorike in vision sistemov

Na enodnevnem izobraževanju pridobijo udeleženci osnovna znanja senzorike in vision sistemov. Udeleženci spoznajo osnove delovanja induktivnih, kapacitivnih, fotoelektričnih ter posebnih laserskih 1D in 2D CMOS senzorjev za posebne mikronske meritve. Udeleženci spoznajo osnovne značilnosti in delovanje kompaktnih vision senzorjev serij FQ2 ter zmogljivejših vision sistemov Xpectia FZ3, FZ 4, FZ5.

Ostala specialistična izobraževanja

Na vašo željo organiziramo eno ali več dnevna specialistična izobraževanja iz področja industrijske avtomatizacije na opremi Omron.

 

PIŠITE NAM ZA PONUDBO ZA IZOBRAŽEVANJE