Mrežni produkti

Ponudba obsega znakovne LED prikazovalne table in produkte, ki omogočajo brezžično povezavo signalizacije in svetil.  Na voljo so tudi ostali mrežni produkti, ki jih je preko komunikacije možno krmiliti z osebnim računalnikom. Določeni signalni stolpiči imajo avtomatsko funkcijo pošiljanja elektronske pošte ob določenih dogodkih. V ponudbi so tudi moduli, ki se dogradijo obstoječim signalnim stolpičem serije LM in LME za brezžično krmiljenje.