E3S-LS3

Prikazov
Razvrsti
Produkti

E3S-LS3N 2M

Fotoelektrični senzor, retro-refleksni, 20-35 mm, DC, 3-žični, NPN, 2m

Tehnični list

Tehnični list

E3S-LS3NW 2M

Fotoelektrični senzor, retro-refleksni, 10-60 mm, DC, 3-žični, NPN, 2m

Tehnični list

Tehnični list

E3S-LS3NW 5M

Photoelectric sensor, diffuse, 10-60mm, DC, 3-wire, NPN, vertical, 5m kabel

Tehnični list

Tehnični list

E3S-LS3NWT 2M

Photoelectric sensor, limited reflective, compact square, 10 do 60 mm range, NPN, red LED, timer function, 2 m kabel

E3S-LS3P 2M

Fotoelektrični senzor, retro-refleksni, 20-35 mm, DC, 3-žični, PNP, 2m

Tehnični list

Tehnični list

E3S-LS3P-M3J 0.3M

Fotoelektrični senzor, retro-refleksni, 20-35 mm, DC, PNP, vtični M8 (4-pin) 0.3m

Tehnični list

Tehnični list

E3S-LS3PT 2M

Photoelectric sensor, limited reflective, compact square, 20 do 35mm range, PNP, red LED, timer function, 2m kabel

Tehnični list

Tehnični list

E3S-LS3PT-M3J 0.3M

Photoelectric sensor, limited reflective, compact square, 20 do 35mm range, PNP, red LED, timer function, M8-4pin pig-tail konektor

Tehnični list

Tehnični list

E3S-LS3PW 2M

Fotoelektrični senzor, retro-refleksni, 10-60 mm, DC, 3-žični, PNP, 2m

Tehnični list

Tehnični list

E3S-LS3PW-M3J 0.3M

Fotoelektrični senzor, retro-refleksni, 10-60 mm, DC, PNP, vtični M8 (4-pin) 0.3m

Tehnični list

Tehnični list

E3S-LS3PW-M5J 0.3M

Fotoelektrični senzor, retro-refleksni, 10-60 mm, DC, PNP, vtični M8 (3-pin) 0.3m

Tehnični list

Tehnični list

E3S-LS3PWT 2M

Fotoelektrični senzor, retro-refleksni, 10-60 mm, časovna funkcija, DC, 3-žični, PNP, 2m

Tehnični list

Tehnični list

E3S-LS3PWT-M3J 0.3M

Fotoelektrični senzor, retro-refleksni, 10-60 mm, časovna funkcija, DC, vtični M8 (4-pin) 0.3m

Tehnični list

Tehnični list