Domov/Podpora in servis/Izobraževanja/Osnove senzorike in vision sistemov
Osnove senzorike in vision sistemov 2013-10-08T14:55:55+00:00

Na enodnevnem izobraževanju pridobijo udeleženci osnovna znanja senzorike in vision sistemov. Udeleženci spoznajo osnove delovanja induktivnih, kapacitivnih, fotoelektričnih ter specialnih laserskih 1D in 2D CMOS senzorjev za specialne mikronske meritve. Udeleženci spoznajo osnovne značilnosti in delovanje kompaktnih vision senzorjev ter zmogljivejših vision sistemov.

Na tečaju udeleženci pridobijo naslednja znanja:
– definiranje problema in ideje za rešitev,
– določitev primernega vision senzorja ali sistema za določeno aplikacijo,
– definiranje algoritma razpoznavanja objekta,
– določitev rezultata meritve oz. razpoznavanja objekta,
– povezljivost s krmilniki preko serijske in Ethernet komunikacije,
– integracija sistema v industrijsko okolje.

Praktične vaje se izvajajo na kamernih senzorjih in sistemih strojnega vida serije FQ in Xpectia